Thema VBSP congres 2015

Onze samenleving ondergaat grote veranderingen die het werk van de pedagoog direct en indirect beïnvloeden. Nieuwe wet- en regelgeving in de jeugdzorg en het onderwijs lijken de invulling van het pedagogisch beroep meer en meer te bepalen. Daarnaast vraagt de staat meer verantwoordelijkheid van de burgers zelf, ook bij de opvoeding van hun kinderen. Goede of slechte ontwikkelingen? Feit is dat de pedagoog zich tot deze ontwikkelingen dient te verhouden. Wat is de staat van de pedagogiek in deze? Is de pedagogiek meer en meer van de staat of kan de pedagoog de staat juist beïnvloeden door hun bijdrage aan de opvoeding van de burgers van nu en de toekomst. Tijdens dit congres met de titel:

De Staat van de Pedagogiek:

analytisch, opbrengstgericht en visionair

is daarom de centrale vraag: Hoe verhoudt de pedagogiek zich tot de huidige samenleving?

Op de eerste dag benaderen we deze vraag vooral beschouwend en visionair. Micha de Winter zal in zijn inleidende lezing het veranderend perspectief van de pedagogiek bespreken waar Cok Bakker zich in zijn inleiding zal richten op interprofessioneel werken en eigenaarschap professionaliteit.

De tweede dag heeft een meer analytisch karakter en is opbrengstgericht. Een van de centrale vragen zal zijn: waar wordt pedagogiek in de praktijk vormgegeven en door wie?

Deze dag zal worden ingeleid door Hans Boutellier met een lezing getiteld ‘Opvoeden in een improvisatiemaatschappij’. In deze lezing analyseert hij het turbulente en dynamische tijdperk waarin we leven, waarbij de vraag ‘waartoe voeden we op?’ op een nieuwe wijze gesteld kan worden.

Op beide dagen bent u na de lezingen in de gelegenheid om diverse workshops en presentaties te bezoeken waarin bovengenoemde en aanverwante thema’s op verschillende manieren en vanuit verschillende perspectieven worden belicht.