2000 Beroeps- en opleidingsprofiel HBO Pedagogiek

Dr. Hans-Jan Kuipers (Universiteit Leinde, Hogeschool Haarlem, Educatieve Faculteit Amsterdam) in opdracht van de Landelijke Programmacommissie Pedagogiek en de Vereniging tot Bevordering van de Studie der Pedagogiek.

Dit beroeps- en opleidingsprofiel van de initiële HBO opleiding pedagogiek is een resultaat van het project 'versterking kwaliteit en bekendheid opleidingen pedagogiek'. In mei 1999 is dit project geïnitieerd door de Landelijke Programmacommissie Pedagogiek (LPP), waarin de rijksbekostigde en aangewezen opleidingen zijn vertegenwoordigd (Drenth 1998).

In overeenstemming met het Stramien Opleidingskwalificaties HBO, dat de Algemene Vergadering van de HBO Raad op 9 oktober 1997 heeft vastgesteld, heeft dit rapport twee doelen. Voor de initiële HBO opleiding pedagogiek wordt hier:

  1. primair onder de verantwoordelijkheid van het werkveld een beroepsprofiel opgesteld met beroepskwalificaties;
  2. primair onder de verantwoordelijkheid van de hogescholen een opleidingsprofiel opgesteld met landelijk gemeenschappelijke opleidingskwalificaties.

Download het rapport