2002 De HKP als Master of Education (rapport)

Eindverslag van de VBSP-Werkgroep Ontwikkeling master-opleiding HKP in opdracht van de VBSP en de LPP (januari 2002). Op vrijdag 31 mei organiseert de VBSP te Amsterdam een studiedag over de toekomst van de Hogere Kaderopleiding Pedagogiek (HKP) als master-opleiding. De nota "De Hoger Kader Opleiding als Master-of-Education" staat centraal op 31 mei. Zij bevat een voorstel voor een algemeen competentieprofiel van de HKP/Masteropleiding, een voorstel voor een landelijk kader voor het toelatingsbeleid, mogelijkheden tot verdere professionalisering van de HKP/Masteropleiding en een plan voor de vergroting van de bekendheid van deze opleiding.

Download het rapport