2005 Studiedag VBSP (met lezingen)

Op 7 juni 2005 hield de VBSP de jaarlijkse studiedag. De VBSP richtte zich op deze studiedag op de Hogere Kaderopleiding Pedagogiek en op één van de vernieuwingen die daarbinnen plaatsvinden: hoe worden pedagogen opgeleid voor de stad? Hogescholenvertegenwoordigers presenteerden uitgangspunten en gingen in discussie met de aanwezigen over het belang van een interdisciplinaire ‘stadspedagogiek’: voor de stad, voor het vak en voor de bacheloropleiding Pedagogiek. Van deze bijeenkomst zijn de volgende documenten beschikbaar:

Ton Notten:

Grootstedelijk onderwijs- en jeugdbeleid

Jurjen Tak:

Vernieuwing en vernieling in de jeugszorg

Jeroen Onstenk:

Waar stadspedagogen goed in moeten worden?

Wouter Pols:

De brede school als vindplaats voor vernieuwing van onderwijs en opleiding

Hans Jan Kuipers:

Levensloop en grootstedelijkheid tussen Chicago en Langeveld