2008 Politici, stop met het vingertje

 

De overheid bemoeit zich met allerlei morele aspecten van ons leven, zowel in de privésfeer als in de openbare ruimte. Rampzalig, want dat is niet de taak van politici en beleidsmakers. Laten zij ervoor zorgen dat beroepskrachten hun werk beter kunnen doen. Dit is de mening van Ton Notten, oud-voorzitter van de VBSP, die hij in een artikel in NRC Handelsblad in 2008 verwoordde. Klik op de link hieronder om het artikel te lezen.

Politici, stop met het vingertje en zorg dat probleemjongeren professionele hulp krijgen