2009 Symposium Voorkomen Voortijdig Schoolverlaten (lezing)

Lezing bij gelegenheid van het symposium Voorkomen Voortijdig Schoolverlaten, op 2 februari 2009, verzorgd door het Instituut voor Sociale Opleidingen en de Kenniskring Opgroeien in de Stad, van de Hogeschool Rotterdam.

Ton Notten is, naast zijn professoraat in de Sociale agogiek aan de Vrije Universiteit Brussel, lector Opgroeien in de Stad bij de Hogeschool Rotterdam. Hij is voorzitter van de VBSP. In 2004 publiceerde hij Overleven in de stad. Inleiding tot sociale kwaliteit en urban education, en in 2008 De lerende stad. Het laboratorium Rotterdam. Beide boeken werden uitgegeven bij Garant, Antwerpen, Apeldoorn. /p>

Nadere informatie: www.opgroeienindestad.nl en [email protected].

Download de lezing