Links

Opgroeien in de stad | Website van de gelijknamige kenniskring van de Hogeschool Rotter-dam met als lectoren: Ton Notten en Frans Spierings

Stichting innovatie alliantie | De SIA is opgericht om de kenniscirculatie tussen regiona-le partijen te bevorderen, in het bijzonder tussen de hogescholen en het MKB.

Stichting kennisontwikkeling HBO | De Stichting heeft tot taak het beoordelen van aan-vragen van hogescholen voor lectoraten.

Science guide | Nieuwspagina met allerlei wetenswaardigheden over het hoger onderwijs; zo-wel HBO als universitair.

Pedagogiek in praktijk | Pedagogiek in Praktijk Magazine (PiP) verschijnt tweemaande-lijks. Het tijdschrift biedt praktijkgerichte informatie over opvoeding en onderwijs.

Onderwijs en identiteit | Website van de gelijknamige kenniskring van de Hogeschool Driestar educatief in Gouda met als lector Bram de Muynck

Het Nederlands Jeugdinstituut | is ontstaan uit het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW). Op 1 januari 2007 is NIZW Jeugd, samen met de afdeling Jeugd van het NIZW International Centre, verder gegaan als het Nederlands Jeugdinstituut.

De canon in het onderwijs | bevat vijftig vensters op het sociaal werk in Nederland, die ook bruikbaar zijn in het onderwijs.