Boek 'Grenzeloze pedagogiek'

Pedagogiek is een hybride vak: pedagogen kom je overal tegen. Het werk van een pedagoog is boeiend, maar ook ingewikkeld. In de meest diverse omstandigheden zijn pedagogen gericht op het versterken van opvoedingsrelaties, het aanpakken van opvoedingsproblemen en het voorkomen daarvan.  Ze kijken daarbij over grenzen heen.

Pedagogen werken samen met andere disciplines, organisaties en instanties.  De maatschappelijke betrokkenheid van pedagogen is dan ook heel groot.  Daarbij komt dat ze rekening houden met maatschappelijke inzichten.  De pedagogiek pendelt tussen wetenschap en praktijk.

Over die hybride pedagogiek en de polen waartussen zij zich beweegt, ging het congres ‘Grenzeloze pedagogiek' dat in oktober 2009 werd belegd door de VBSP. Een aantal bijdragen aan dat congres zijn in een boek onder dezelfde titel opgenomen. Dit boek werd uitgereikt aan de deelnemers van het kennisfestival in oktober 2011.

Het boek is te bestellen via het contactformulier op deze site (zie deze pagina rechtsonder 'contact').

Klik hier om de kaft en de inhoudopgave te zien.