De morele intu´tie van kinderen

Oktober 2014 verscheen bij uitgeverij SWP te Amsterdam de derde druk van De Morele Intuïtie van Kinderen. Respect, verantwoordelijkheid, vrijheid en geweten.

U bent docent in het hoger onderwijs, binnen een van de vakgebieden Onderwijs en Opvoeding, Gedrag en Maatschappij, Taal en Communicatie.

U staat voor de opdracht om studenten te informeren over het morele denken en handelen van mensen. Ook schrijven de eindtermen van uw vakgebied voor dat u aandacht dient te besteden aan de morele ontwikkeling van kinderen en adolescenten. Hoe pakt u dat aan? Welke literatuur geeft u op? Is de schrijfstijl zo dat het boek de aandacht van studenten vasthoudt?

U weet dat er bij dit onderwerp veel komt kijken: kennis van de morele psychologie, de ethiek, de pedagogiek en misschien zelfs de sociologie en wat politicologie. Want u wilt dat de studenten niet alleen wat weetjes verwerven, maar ook enig inzicht hebben in het morele domein. Dat zij bijvoorbeeld weten wat er zoal bij het nemen van morele beslissingen komt kijken, of de vaardigheid verwerven om goede adviezen aan opvoeders te geven. Hoe verbindt u inzichten uit verschillende wetenschappen tot een samenhangend geheel? Hoe vermijdt u nodeloos vakjargon? Hoe voorkomt u dat de toets resultaten straks tegenvallen?

U realiseert zich dat dit een vakgebied is dat ongetwijfeld vragen oproept bij studenten, ook vragen die henzelf betreffen. U zoekt literatuur die het vragen stellen aanmoedigt en discussie (ook buiten de lessen om) uitlokt. U wilt immers ook dat studenten gaan nadenken over hun eigen handelen, nu en in hun beroep.

Hoe krijgt u de studenten met elkaar in gesprek? Welke literatuur nodigt hen uit tot zelfstandig grasduinen?

Natuurlijk wilt u aansluiten bij huidige maatschappelijke ontwikkelingen. U wilt uw studenten laten zien dat elk lid van onze pluriforme samenleving zowel als persoon en als burger, maar ook als beroepsbeoefenaar bepaalde welomschreven waarden dient hoog te houden. Welke waarden zijn dat? Hoe brengt u uw studenten dit besef bij? Wat zegt de morele ontwikkelingspsychologie hier over? Hoe brengen ouders hun kinderen zo ver? Welke omstandigheden kunnen morele groei belemmeren?

Als u zich in bovenstaande vragen herkent, dan ligt een keuze voor dit boek voor de hand. Ik (de schrijver) ken het onderwijs van binnenuit. Ik gaf les in het basis- en voortgezet onderwijs en doceerde in het hbo onder meer wijsgerige pedagogiek binnen verschillende studierichtingen. Ook was ik in deze sector jarenlang werkzaam als leidinggevende. Ik probeer recente inzichten uit verschillende wetenschappen met elkaar te verbinden en steeds te illustreren met voorbeelden uit het gezin, de school, het (recente) bedrijfsleven en de politiek. Ook besteed ik uitgebreid aandacht aan de morele groei van kinderen en wat daarbij zoal komt kijken.

Derde geheel herziene druk

In deze derde druk zijn de onderwerpen herverdeeld over twaalf kleinere, en daardoor makkelijker te hanteren hoofdstukken. Het boek omvat nu ook een aantal samenvattende schema’s. Het groeiend inzicht dat morele emoties belangrijke informatiebronnen zijn heeft ertoe geleid dat meer aandacht wordt besteed aan de factor discipline en dat aan het empathisch vermogen een extra hoofdstuk is gewijd. Opvoedingsadviezen zijn meer in afzonderlijke paragrafen ondergebracht.

Met deze geheel herziene druk komen we tegemoet aan de wensen van docenten en studenten op de eerder genoemde vakgebieden die verlangen naar verdiepende maar toch ook praktisch gerichte kennis op het snijpunt van omgangskunde, pedagogiek, ethiek en psychologie.

Reviews

Berdien88 (student) beschreef haar ervaring met het boek op Paboforum als volgt:

“Ik heb een keuzevak gevolgd op de pabo over de morele ontwikkeling van kinderen. Het boek wat we hierbij behandelden was het boek 'De morele intuïtie van kinderen', van T. Kroon. Een aanrader op dit gebied!”

Een bespreking van het boek in 2013 in het tijdschrift School+Visie eindigde als volgt:

“Het boek is geschreven voor agogen en pedagogen in opleiding. Het biedt achtergrondinformatie voor wie werkt aan relationele opvoeding en is een aanrader voor al wie jonge kinderen opvoedt”.

Voor een overzicht van de inhoud, zie http://pdf.swphost.com/inhoudspdf/850532inhoud.pdf

Voor het aanvragen van een presentexemplaar, klik hier http://docent.swpbook.com/

Voor bestellen rechtstreeks bij de uitgever, klik hier http://morele.swpbook.com/