Schoolpedagogiek

Schoolpedagogiek: derde, herziene en uitgebreide druk

In 2006 verscheen de eerste druk van dit opleidingsboek voor de pabo en in 2009 de tweede. Het boek wordt op een flink aantal pabo’s en ook op pedagogiekopleidingen gebruikt als leerboek, naslagwerk of handboek. In april 2014 verscheen de derde, herziene druk waarin een aantal vernieuwingen is doorgevoerd. Zo is het meeste beeldmateriaal vernieuwd, heeft er een restyling plaatsgevonden en is door middel van kleurgebruik de toegankelijkheid vergroot. Sinds 2009 verscheen er heel wat nieuwe literatuur en veel daarvan heeft z’n weg naar de leestips gevonden. Ook zijn nieuwe informatieve en meningsvormende teksten opgenomen over actuele onderwerpen als opbrengstgericht. Een aantal zaken bleef bij het oude, zoals de opzet in vier delen, afwisselend theoretisch en historisch over de grote pedagogische thema's. Steeds is er een praktische casus ter inleiding. De basis wordt nog steeds gevormd door informatie over pedagogen die ertoe deden - en doen, zoals Dewey, Korczak, Herbart, Meirieu en vele anderen. Het boek gebruikt inzichten uit verschillende disciplines: naast de pedagogiek zijn dat de sociologie, ontwikkelingspsychologie, politieke theorie en ethiek. Steeds zijn er vragen en denkopdrachten en de literatuurtips aan het einde van elk hoofdstuk. We hopen dat ook deze derde druk zijn weg zal vinden in opleidingenland.

Joop Berding en Wouter Pols (2014). Schoolpedagogiek. Opvoeding en onderwijs in de basisschool. Groningen/Houten: Noordhoff.