In Memoriam Johan van Hulst

Op 22 maart 2018 is ons erelid professor dr. J.W. van Hulst op zeer hoge leeftijd (107 jaar) overleden.

Johan van Hulst was een groot mens. Hij was verzetsstrijder, politicus en pedagoog.

Als directeur van de Hervormde Kweekschool die in de oorlog gelegen was tegenover de Hollandsche Schouwburg, de plek waar de Duitsers Amsterdamse Joden verzamelden voordat ze op transport gingen naar Westerbork, heeft Van Hulst samen met zijn collega's meer dan 600 jonge kinderen uit de Joodse crèche, die verbonden was aan de Hollandsche Schouwburg,

gered en in veiligheid gebracht. In 1972 ontving hij daarvoor de Yad Vashem- onderscheiding van de Joodse Staat.

Van Hulst heeft ook veel betekend voor de Pedagogiek. Van onderwijzer bracht hij het tot hoogleraar pedagogiek aan zijn Vrije Universiteit. Johan was jarenlang een buitengewoon trouw lid van de Vereniging tot Bevordering van de Studie der pedagogiek (VBSP) en heeft zeer veel bijgedragen aan de inhoudelijke bloei van de Vereniging. Nog steeds was hij nauw betrokken bij het wel en wee van de Vereniging. Van Hulst reageerde altijd scherp op de verschenen reeks boeken van de VBSP. Onlangs vermeldde hij nog tijdens een gesprek met Ton Notten dat hij bezig was een artikel te dicteren en te publiceren.

Wij gedenken een groot denker en verzetsheld (wat Johan zelf ten stelligste ontkende) met zijn verwoording van de oproep van Paulus aan de Romeinen:

Hebben we de gave hulp te verlenen of onderwijs te geven, dan moeten we dat doen. Als we anderen kunnen aanmoedigen moeten we ze aanmoedigen. Wie leiding geeft, moet zich inspannen. Wie anderen helpt, moet het opgewekt doen.

Romeinen 12:7-8

We zullen Johan van Hulst enorm missen.

Johan

foto bestuur VBSP 2011 bij afscheid Ton Notten