Mini congres 30 mei 13:30 te Driestar, Gouda

Uitnodiging VBSP en LOO Pedagogiek 30 mei 2018 van 13.30 uur tot 16.00 uur te Gouda adres: Burgemeester Jamessingel 2, 2803 PD GOUDA

Aan de directies van de hogescholen met een bachelor Pedagogiek opleiding, vertegenwoordigers uit het werkveld Jeugd en Jongeren en Lectoren Sociaal Werk en Jeugd.

Betreft: Presentatie eindrapportage opleidings- en competentieprofiel van de hbo-bacheloropleiding Pedagogiek 2018.

Geachte heer, mevrouw,

Het bestuur van het Landelijk Overleg Opleidingen pedagogiek ( LOO ) en de Vereniging tot Bevordering van de Studie der Pedagogiek ( VBSP ) hebben het initiatief genomen u het eindproduct van het opleidings- en competentieprofiel pedagogiek te presenteren. Voor een ieder is dan de eindrapportage digitaal beschikbaar. Het opleidingsprofiel verschijnt na de zomer 2018 in boekvorm en zal aan het LOO Pedagogiek aangeboden worden.

In de bijeenkomst zullen we de belangrijkste thema’s uit de rapportage behandelen. Daarna is er gelegenheid om deel te nemen aan één van de drie workshops waarin een hogeschool beschrijft hoe de kennis, vaardigheden en attitudes van hun studenten zich momenteel ontwikkelen en wat het werkveld de komende jaren kan verwachten van een op hbo-bachelor niveau gediplomeerde pedagogische professional.

De VBSP heeft vooraf aan deze bijeenkomst de Algemene Leden Vergadering. Deze bijeenkomst is op dezelfde locatie en start om 12.00 uur inclusief lunch. De bijenkomst is tot 13.00 uur waarna om 13.30 uur de gezamenlijke bijeenkomst over het opleidingsprofiel plaatsvindt.

Namens het bestuur van het LOO en VBSP