De initiŽle opleiding pedagogiek

Bij de hbo-opleiding Pedagogiek staan kwesties rond de opvoeding centraal. Je leert hier hoe je ouders, kinderen, leerkrachten en feitelijk iedereen die betrokken is bij de opvoeding, moet begeleiden en ondersteunen. In de opleiding doe je relatief veel theoretische kennis op, door vakken als sociologie, ontwikkelingspsychologie en wetenschapsfilosofie te volgen. Dat wordt ruimschoots aangevuld met de vele praktijkopdrachten en stages die er vanaf het eerste jaar op het programma staan. In het derde jaar moet je kiezen tussen de algemene beroepenvariant pedagogiek of de lerarenvariant pedagogiek. Met laatstgenoemde specialisatie word je opgeleid tot leraar in sociaal-agogische vakken op mbo-spw opleidingen.

Het verschil tussen Pedagogiek en een opleiding als Sociaal-Pedagogische Hulpverlening (SPH) is dat Pedagogiek zich uitsluitend richt op kinderen en opvoeders, terwijl SPH zich ook op andere doelgroepen richt. Ook houdt de opleiding Pedagogiek zich voornamelijk bezig met preventie. Dat betekent dat pedagogen meestal kinderen begeleiden met wie het naar verhouding goed gaat en die niet in zwaardere vormen van hulpverlening zijn terecht gekomen.

Met Pedagogiek kun je vele kanten op. De ene pedagoog komt terecht in de jeugdhulpverlening, de andere in het onderwijs, maar er zijn ook pedagogen die gaan werken bij tijdschriften als Ouders van Nu of kindertelevisieprogramma's. Veel afgestudeerden vinden meteen een vaste baan, bijvoorbeeld via hun stageplek in het laatste jaar. Andere kiezen er voor om Pedagogische Wetenschappen of Sociologie aan de universiteit te volgen. Sommigen beginnen met een paar jaar werkervaring op zak aan een Masteropleiding Pedagogiek. Dit is een tweejarige deeltijdopleiding waarbij je je ontwikkelt tot allround pedagoog die processen kan initiëren, uitvoeren, bewaken en sturen. Zowel op het niveau van kinderen en hun ouders als op het niveau van scholen, hulpverleningsinstanties en overheden. Wat leer je tijdens de opleiding?

  • Goed met mensen kunnen omgaan. Je hebt inzicht in menselijke verhoudingen, met name die tussen kinderen en opvoeders. Je kunt mensen opvangen in moeilijke situaties en je inleven in het gedrag van je doelgroep. Daarnaast bezit je een stevige persoonlijkheid.
  • Analytisch denken. De opleiding Pedagogiek besteedt veel aandacht aan de theorie in vergelijking met andere hbo-opleidingen. Voor bijvoorbeeld een vak als sociologie moet je abstract kunnen denken. Ook een methodische werkwijze is noodzakelijk voor deze studie. Dat betekent dat je in staat bent een probleem eerst te analyseren, vervolgens een oplossing te bedenken en op basis daarvan een advies op te stellen.
  • Brede maatschappelijke interesse. De rol van opvoeding in de hedendaagse samenleving wordt natuurlijk uitgebreid belicht. Om deze reden stimuleert men op de opleiding dat je je maatschappelijke kennis vergroot, bijvoorbeeld door kranten en/of andere media bij te houden.
  • Een onderzoekende grondhouding hebben. Je moet vraagtekens durven zetten bij vanzelfsprekendheden en kritisch blijven ten aanzien van de pedagogische praktijk.
  • Samenwerken. Je moet tijdens de praktijk- en stageopdrachten intensief samenwerken met je medestudenten, docenten en stagebegeleiders. Deze competentie is ook belangrijk voor je toekomstige baan; in het sociaal werk is goed kunnen functioneren in een team essentieel.

Je kunt de hbo-opleiding Pedagogiek bij zeven hogescholen volgen. Er is een deeltijd- en een voltijdvariant. De voltijd- en deeltijdvariant duren beiden vier jaar. Er bestaat echter ook een deeltijdvariant van twee jaar. Deze is toegankelijk voor studenten die een aanverwante hbo-opleiding hebben gedaan, bijvoorbeeld de Pabo, Sociaal-Pedagogische Hulpverlening, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening of de Lerarenopleiding Voortgezet Onderwijs.

(Tekst ontleend aan: http://www.carrieretijger.nl/opleiding/sociaal/pedagogiek)