Leerstoel

Sinds 1997 onderhoudt de VBSP samen met het bestuur van de Faculteit Pedagogische en Onderwijskundige Wetenschappen van de Universiteit van Amsterdam de bijzondere wisselleerstoel "Vormgeving van de beroepsopleidingen pedagogiek", de zogeheten Kohnstamm-leerstoel.
   
   
Over de geschiedenis van de Kohnstammleerstoel schreef Ton Notten, voorzitter van de VBSP, een notitie.
    
   
De eerste hoogleraar was (1997-2000) Dr. F.A.J.Korthagen. Zijn intreerede was getiteld: "Leraren leren leren. Realistisch opleidingsonderwijs, geïnspireerd door Ph. A. Kohnstamm". Deze rede is in 1998 in druk verschenen bij Vossiuspers AUP te Amsterdam.
   
   
De tweede bijzondere hoogleraar (2001-2006) was Mevr. Dr. M. Junger. Op 24 april 2003 sprak zij bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar haar intreerede uit: "De oorsprong van geweld".
    
   
De derde bijzondere hoogleraar (2008- ) is Prof. Dr. J.M.A. Hermanns. Op 9 juni 2009 hield hij zijn intreerede onder de titel 'Het opvoeden verleerd'.