Prof. Dr. J.M.A. (Jo) Hermanns

Prof. Dr. J.M.A. (Jo) Hermanns is momenteel hoogleraar op de Kohnstamm leerstoel. Zijn cv is te lezen op de volgende website: www.johermanns.info. Na de onderwijskundige invalshoek (1997-2000) en de ontwikkelingspsycho- logische-jeugdcriminologische benadering (2001-2006) richt Prof. Hermanns zich als houder van de Kohnstamm leerstoel op

(1) een brede sociaal-pedagogische invalshoek, waarbij het onderwijs en onderzoek van de leerstoelbezetter gericht zijn op actuele praktijk- en beleidsvraagstukken rond opvoeding en onderwijs, en

(2) een nauwere samenwerking tussen het pedagogisch onderwijs en (praktijk-) wetenschap-pelijk onderzoek bij het hbo en de universiteit.

Op dinsdag 9 juni 2009 hield Prof. Hermanns in de aula van de Universiteit van Amsterdam zijn intreerede onder de titel 'Het opvoeden verleerd'.