Landelijk Platform Pedagogiek

Op het brede vlak zoals dat in 1925 door de Vereniging-met-de-lange-naam is omschreven, maar ook rond concrete, inter-hogescholen-ambities, werken de pedagogiekopleidingen samen. Met het oog op dat laatste kwam er op 1 september 1977 het Landelijk Studieleidersoverleg (LSO), twee jaar later opgevolgd door de Landelijke Programma-commissie (LPC) die vanaf dat moment ook ging deelnemen aan het werk van de toenmalige MO-Overlegraad. Onder zijn tegenwoordige naam LPP (Landelijk Platform Pedagogiek) draagt deze overleggroep bij aan het beleid op landelijk HBO-niveau, in de HBO-raad. Het LPP is vanouds bovenal het praktische en strategische overlegplatform van de opleidingen Pedagogiek. Het platform bestaat uit hoofden, studierichtingsleiders en managers (al naargelang de lokale naamgeving) van de opleidingen. Voorzitter is mevrouw Lisette van der Poel (InHolland).

De aanhoudende toeloop van studenten bij de bacheloropleidingen brengt twee instellingen ertoe om met ingang van 2007/2008 een studentenstop in te voeren. De overweging daarbij is vooral de wil om het niveau en de kwaliteit van de opleiding te handhaven. Dat gebeurt langs andere weg ook landelijk. Het LPP is het jaar 2006 uit- en 2007 ingegaan met een reeks inhoudelijke gesprekken, mede omdat vanuit de HBO-raad al enkele jaren de uitnodiging komt om bij te dragen aan de discussie over de door de praktijk te valideren brede ‘beroepsprofielen' en daarmee ook van de opleidingsprofielen, althans van de initiële hsao-opleidingen. Voorts is dit landelijk overleg gestart met een discussie over de aard van en de overeenkomsten en verschillen tussen de minoren in de opleiding.